เงื่อนไขการเป็นสมาชิกระบบ MGM
 ระดับสมาชิก ระดับขั้นของสมาชิก เมื่อมีการปรับระดับขึ้นแล้ว จะไม่มีการปรับระดับลดลง
 การต่ออายุของสมาชิกจะทำโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการส่งงานเพียง 1 งานต่อปี เท่านั้น
 ไม่มีการตัดสมาชิกออก แม้ว่าสมาชิกจะไม่เคยส่งงานเลยก็ตาม
 ค่าตำแหน่ง (ค่าบริหารสายงาน) คิดจากส่วนต่างของระดับสมาชิกของตัวเองเปรียบเทียบกับระดับสมาชิกของลูกทีม
 ค่าแนะนำ 1% คิดจากยอดสุทธิของลูกทีมที่ติดตัวเท่านั้น
 การแยกสายงาน เมื่อลูกทีมมีระดับเท่ากันจะมีการแยกสายงานออก (ชั่วคราว) และไม่นับยอดทีมจากสมาชิกในระดับเดียวกัน
 การดังสายงานคืนสามารถทำได้ เมื่อระดับสมาชิกสูงกว่าระดับของลูกทีม
 ถ่ายโอนผู้รับผลประโยชน์ได้

แผนรายได้ MGM มาจาก  (คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด)
 รายได้จากการขายเอง  รายได้จากการแนะนำบอกต่อ  รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน
ตัวอย่างการคำนวณค่าแนะนำ + ค่าสายงาน
สมาชิกในทีม แจ้งงาน HONDA CIVIC เบี้ยประเภท 1 วิริยะประกันภัย 27,500 บาท เอา พรบ. ด้วย

กรณีแม่ทีมมีระดับเท่ากันหรือต่ำกว่าลูกทีม จะได้รับเฉพาะค่าแนะนำเท่านั้น  


กรณีแม่ทีมมีระดับสูงกว่าลูกทีม จะได้รับค่าแนะนำ + ค่าสายงาน *** ถ้าท่านมีทีมงานมากกว่านี้หล่ะ จะได้ค่าสายงานเท่าไหร่ ???? ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม