ส่วนลดมาตรฐานปี 2563
  ธันวาคม
  พฤศจิกายน
  ตุลาคม
  กันยายน
  สิงหาคม
  กรกฎาคม
  มิถุนายน
  พฤษภาคม
  เมษายน
  มีนาคม
  กุมภาพันธ์
  มกราคม


ส่วนลดมาตรฐานปี 2562
  ธันวาคม
  พฤศจิกายน