นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันฯ ได้มีการหารือกันและได้มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า เห็นสมควรจะอนุโลมและผ่อนผันให้กับผู้เอาประกันภัยรถยนต์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด-19 และทางการมีการประกาศล็อคดาวน์ พร้อมกันนี้ได้มีการออกหนังสือเวียนไปยังกรรมการผู้จัดการบริษัทประกันภัยที่เป็นสมาชิกสมาคมประกันฯทุกบริษัท ถึงเรื่องแนวปฏิบัติการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ขับขี่รายใหม่ แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เนื่องจากสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ผู้ขับขี่มีใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบแทนใบอนุญาตขับรถแล้ว ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ของสมาคมฯจึงมีความเห็นว่า ในเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกันภัยรถยนต์ทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้

       ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคธุรกิจประกันภัย รวมถึงเพื่อเป็นการลดข้อพิพาทดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันฯจึงขอให้บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทได้อนุโลม เพื่อให้ผู้ขับขี่รายใหม่ที่ยังไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในระหว่างนี้ ให้สามารถใช้ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบแทนใบอนุญาตขับรถ แทนได้ไปก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกที่งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศทุกกรณีจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

       นายสุวัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ของสมาคมประกันฯยังได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าที่เอาประกันภัยรถยนต์หรือรถคู่กรณี จึงเห็นควรขอความร่วมมือให้ทุกบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ได้นำใบที่ชนแล้วแยกหรือ Knock For Knock กลับมาใช้ร่วมกันระหว่างบริษัทประกันสมาชิกในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ระหว่างนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อยังไม่คลี่คลายลง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่หลักหมื่นกว่ารายต่อวันอยู่ ดังนั้นหากกรณีเกิดเหตุรถชนกันแล้วสามารถแยกออกจากกันได้บนท้องถนน โดยให้รถที่เกิดเหตุทั้งสองคันใช้ใบที่ชนแล้วแยกเก็บไว้เป็นหลักฐาน และต่างคนต่างแยกรถออกจากกัน โดยบริษัทประกันนำรถของลูกค้าตัวเองที่ทำประกันไว้นำไปซ่อม ก็จะช่วยลดโอกาสของความเสี่ยงติดเชื้อ

       โควิด-19 ในแต่ละอุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนลงไปได้เยอะทีเดียว โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เซอร์เวเยอร์หรือเจ้าหน้าที่สำรวจภัยของแต่ละบริษัทประกันออกไปทำเคลม ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งตัวเจ้าของรถหรือลูกค้าและเจ้าหน้าที่เอง แม้ว่าปัจจุบันบริษัทประกันจะพยายามผลักดันและบังคับให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยที่เป็นด่านหน้าฉีดกันให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เคลมของบริษัทเอง หรือในรายที่บริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทำเคลม ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่สำรวจภัยแต่ละบริษัทฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มสองไปแล้วจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะไม่ติดเชื้อโควิดได้ เพราะโอกาสที่จะหวนกลับมาติดเชื้อจากครอบครัวและนำมาติดสู่ลูกค้าหรือเจ้าของรถเวลามีการทำเคลมกันบนท้องถนน ก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้นทุกคนจึงไม่ควรจะประมาทและวางใจกันในจุดนี้

       สำหรับในส่วนกรณีการทำเคลมในระหว่างสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ ทางสมาคมประกันฯก็เชื่อว่า ทุกบริษัทคงจะมีการระมัดระวังและกำชับเจ้าหน้าที่สำรวจภัยให้เข้มงวดในมาตรการป้องกันการติดเชื้อระหว่างทำเคลมกันทุกแห่ง ซึ่งต้องยอมรับว่า ค่อนข้างจะยุ่งยากและลำบาก รวมถึงใช้ระยะเวลาและต้องระมัดระวังอย่างมากทีเดียว เพราะความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากน้ำที่เข้าไปท่วมในรถ ซึ่งค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิดได้ง่าย จึงจำเป็นต้องรอให้น้ำระบายลดลงและรีบนำมาทำความสะอาดก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพปกติพร้อมใช้งานซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทุกบริษัทประกันฯคงจะให้ความสำคัญอย่างมากทีเดียว สำหรับการทำเคลมรถน้ำท่วมในสถานการณ์ระบาดของโควิด