รายงานข่าวจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายสินไหมประกันโควิดเจอจ่ายจบว่า ภายหลังจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกสองเป็นต้นมา จนถึงณ ปัจจุบันบริษัทได้ทำการอนุมัติและจ่ายเงินค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เอาประกันไปแล้วจำนวน 37,000 ราย คิดเป็นจำนวนเงินร่วม 3,000 ล้านบาท และยังอยู่ระหว่างพิจารณาและรอการจ่ายอีกจำนวนมาก ซึ่งทยอยเข้ามา โดยบริษัทวิริยะฯถือว่า มีพอรต์งานลูกค้าที่ซื้อประกันโควิดเจอจ่ายจบเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 1.4 ล้านรายด้วยกัน ซึ่งถือว่า มีพอรต์รับประกันโควิดเป็นอันดับสองของอุตสาหกรรม

       ทั้งนี้ภายหลังจากปริมาณผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเม.ย.เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบให้ปริมาณเคลมของลูกค้าที่เข้ามาเบิกค่าสินไหมประกันโควิดมากขึ้นหลายเท่าตัวทีเดียว โดยมีลูกค้าเข้ามาแจ้งเบิกเคลมตกวันละ 1,000 กว่าราย ซึ่งทำให้ทำการจ่ายเคลมให้ลูกค้าแทบไม่ทัน ล่าสุด บริษัทได้ปรับปรุงระบบทำการจ่ายเคลมใหม่ เพื่อเร่งสปรีดในการจ่ายสินไหมใหม่ โดยใช้ระบบระบบหรือกลไกในการจ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน ซึ่งก็ได้ผลอย่างดียิ่ง โดยได้เห็นชอบให้ทางศูนย์ทั้งในกทม.24 แห่ง และศูนย์ทั่วประเทศของบริษัทวิริยะฯสามารถพิจารณาและอนุมัติจ่ายสินไหมประกันโควิดเจอจ่ายจบได้ ซึ่งผู้จัดการศูนย์มีอำนาจอนุมัติได้อยู่แล้ว แทนที่จากเดิมจะต้องให้ลูกค้าเข้ามาเรียกร้องได้เฉพาะที่ส่วนกลางหรือที่สำนักงานใหญ่ที่สี่แยกบางพลัดเพียงแห่งเดียว ซึ่งทำให้ส่วนกลางทำงานไม่ทันในการรองรับการให้บริการเคลมลูกค้าที่เข้ามาแน่นมาก

       โดยหลังจากปรับระบบโดยกระจายให้ศูนย์เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจ่ายเคลมสินไหมประกันโควิด ปรากฏว่า ปริมาณตัวเลขผู้เข้ามาเรียกร้องเคลมที่สำนักงานใหญ่หรือส่วนกลางที่สี่แยกบางพลัดลดลงจากเดิมกว่า 1,000 ราย ก็ลงมาเหลือ 800 กว่าราย และทำให้การจ่ายเคลมต่อรายที่ตั้งไว้ไม่เกิน 15 วัน น่าจะทยอยจ่ายได้เร็วขึ้นกว่าที่กำหนดโดยเฉพาะบริษัทวิริยะฯได้มีการร่วมกับธนาคารพาณิชย์ร่วม 10 แห่งนำระบบโมบายแบงก์กิ้งเข้ามาทำการโอนเงินให้กับลูกค้าที่เอาประกัน แทนที่จะใช้ระบบการจ่ายเช็ค ซึ่งค่อนช้างจะใช้เวลากับการเคลียริ่งเช็ค ทำให้เสียเวลาของลูกค้าในการรับค่าสินไหม

       อนึ่ง สรุปตัวเลขเคลมประกันภัยโควิด-19 ถึง ณ วันที่ 15 ส.ค.2564 มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 9,000 ล้านบาท จากจำนวนเบี้ยประกันโควิดรับรวมกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมาจากยอดเคลมประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบรวม 7 ล้านกรมธรรม์ จากจำนวน 5-6 บริษัทประกันวินาศภัย ในขณะที่ทั้งระบบมีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยโควิดกว่า 20 ล้านกรมธรรม์ทั้งนี้ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ (คปภ.) ได้กล่าวว่า วันนี้ (9 ก.ย.2564) ตนเองได้เป็นประธานเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 สำนักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบกรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 ล่าช้า โดยมีคณะผู้บริหาร คปภ. พนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมเปิดศูนย์ฯ ผ่านระบบ Microsoft Team

       ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวเปิดศูนย์ฯ ในตอนหนึ่งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 ล่าช้า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากผลกระทบในกรณีดังกล่าวของประชาชนผู้เอาประกันภัย โดยได้ออก 7 มาตรการเร่งด่วนเพื่อกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่เสนอขายประกันภัยโควิด-19 อย่างใกล้ชิดไปแล้ว

       ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนดังกล่าว จึงตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะขึ้น โดยถือฤกษ์เปิดให้บริการในวันนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน คปภ. ครบ 14 ปี โดยศูนย์ฯ แห่งนี้จะรับเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 ล่าช้า ซึ่งแยกจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปกติ โดยจะบูรณาการร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะทำงานชุดย่อยทั้ง 4 ชุด ของสำนักงาน คปภ. ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้จะจัดทีมรับเรื่องร้องเรียนดังนี้ ทีมรับเรื่องเจอจ่ายจบ ทีมรับเรื่องค่าชดเชยรายวัน ทีมรับเรื่องค่ารักษาพยาบาล และทีมรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service และครอบคลุมในทุกมิติความคุ้มครองของการประกันภัย