ธุรกิจประกันพร้อม!
รับมือกม.ข้อมูลส่วนบุคคล-รุดแจงกมธ.วุฒิสภา

       นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้โพสต์เพจเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า “ภารกิจช่วงบ่ายของวันนี้ (6 ต.ค.2563) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคปภ. ได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อจัดทำการเคลื่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล (Data flow) วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและช่องว่างในการปฏิบัติตามกฎหมาย (Gap Analysis) และจะได้ออกแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจประกันภัย (Guideline)รวมทั้ง Template ของเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เช่น PrivacyNotice และใบคำขอเอาประกันภัยต่างๆ

       ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตลอด ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการออกกฎหมายเฉพาะดังกล่าว โดยจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ ในประกาศ คปภ. ว่าด้วยการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ระบุชัดว่า บริษัทต้องจัดให้ผู้เสนอขายปฏิบัติตามหลักการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาเสนอขายได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสอบถาม และสำนักงานได้เคยเพิกถอนใบอนุญาตของนายหน้าประกันภัยและเปรียบเทียบปรับบริษัทประกันภัย ในกรณีที่มีการละเมิดบทบัญญัติดังกล่าว ต่อเรื่องนี้นายอดิศร ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า บรรยากาศเป็นไปราบรื่น ตัวแทน 2 สมาคมประกันฯเข้าร่วมชี้แจงกับตนเอง โดยที่ประชุมกมธ.ฯไม่ได้ซักประเด็นอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่ที่ประชุมได้สอบถามว่าคปภ.ได้ทำอะไรไปแล้ว โดยตนเองก็เล่าให้ที่ประชุมฟังว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง พร้อมกับถามว่า มีอะไรจะฝากถึงกระทรวงดีอีไหม เพราะเกรงว่าจะมีปัญหา ซึ่งตนก็ตอบที่ประชุมว่าคงไม่มี ที่ผ่านมาทางกระทรวงดีอีก็ให้ความร่วมมือส่งคนเข้ามาร่วมให้คำแนะนำและปรึกษาหารือกันตลอด ซึ่งค่อนข้างดี และดูจะเข้าใจประกันมากขึ้น และมีการพูดคุยกันถึงอุปสรรคเรื่องของการยินยอมผู้รับประกัน