สกัด‘นักคณิต’ลักไก่
คปภ.อัพเดตเข้มเกณฑ์ต่ออายุ-ป้องกันแอบอ้าง

        แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคปภ.ได้มีการออกประกาศนายทะเบียนแก้ไขใหม่เพื่อคุมเข้มนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ถ้ารายใดไม่ถือปฎิบัติ ก็จะไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการเซ็นรับรองการคำนวณตั้งสำรอง หรืออื่นๆ สำหรับการต่ออายุการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยในแง่ของการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับกรณีประกันชีวิตนั้นได้มีการปรับการขอเอกสารเพิ่มเติม จากเดิมกำหนดเป็นเฟลโลอย่างเดียว แล้วทางคปภ.ต้องไปทำการเช็คข้อมูลเอง แต่ในการแก้ไขประกาศนายทะเบียนที่นำออกมาใช้ใหม่ครั้งนี้จะมีการให้มีการกรอกรายละเอียดเข้มงวดมากขึ้น ในส่วนประกันวินาศภัยก็มีการแยกแบบคำขอระบุอย่างชัดเจน โดยจะแยกออกเป็นเฟลโล และไม่ใช่เฟลโล สำหรับเฟลโลของประกันวินาศภัยจะเหมือนของแบบประกันชีวิต

        “สาเหตุคปภ.ต้องการทำเรื่องนี้ ก็เพราะอยากจะทำให้มันชัดเจน โดยหลักการไม่ได้เปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการประกาศบางอย่างเช่น เราบอกเรื่องประสบการณ์ ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยถ้าไม่ได้เป็นเฟลโล ก็ต้องจบวิชาที่คปภ.ของเรากำหนด แต่การแก้ไขอัพเดทใหม่รอบนี้ เราจะให้เขาระบุประสบการณ์ 5 ปีให้มันชัดเจน เพราะที่ผ่านมามีบางท่าน 5 ปีเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทางคปภ.ก็ผ่อนผันให้ แต่ของใหม่ที่เราจะใช้นี้จะระบุประสบการณ์ 5 ปีใน 8 ปีที่ผ่านมาย้อนหลัง หรืออีกอย่างพวกที่ไม่ใช่เฟลโล เดิมผ่านการทดสอบวิชาการอะไรมา ก็ส่งใบสำเนามา และเราก็ไปเช็ค แต่ของใหม่ที่เราอัพเดทใหม่นี้จะให้เขาระบุชัด ให้ข้อมูลละเอียด โดยจากเงื่อนไขประสบการณ์เพียง 2 ข้อ (คำนวณ และวิเคราะห์) จะกลายเป็นเงื่อนไขประสบการณ์ 5 ข้อ เช่น คำนวณ UPR URR Claim Liability สอบทานข้อมูล และวิเคราะห์ (เพื่อให้ชัดขึ้น) และได้ระบุว่า ต้องครบทุกข้อ อย่างเช่น การมีประสบการณ์เรื่องการคิดคำนวณเรื่องของการสำรองเบี้ย หรือมีประสบการณ์เรื่องคำนวณสำรองสินไหมทดแทน หรือคิดคำนวณการสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการสินไหมอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเอกสารที่จะขอเพิ่ม ให้เวลาเตรียมตัว 5 ปีอยู่ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอทีเดียว”แหล่งข่าวจากคปภ.รายนี้ กล่าว