ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยรวม16 บริษัทได้ร่วมกันดีไซน์แบบประกันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ภาครัฐใช้จูงใจให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาเที่ยวเมืองไทยในรูปแบบประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยให้ความคุ้มครองสูงถึง 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเป็นเงินไทย 3,200,000 บาท สำหรับให้คนต่างด้าวซื้อและใช้สำหรับยื่นขอรับวีซ่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น

       ต่อเรื่องนี้นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า บริษัทประกันฯขณะนี้พร้อมขานรับนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (ศบค.) ที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทางการไทยจะอนุญาตให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทย โดยบริษัทปราศจากเงื่อนไขใดๆ ในการรับประกันและจ่ายสินไหมหากเกิดเหตุ ซึ่งเป็นการประกันรูปสมัครใจอยู่แล้ว อีกทั้งมีเงื่อนไขระบุชัดให้สามารถปรับเพิ่มเบี้ยประกันได้หากความเสี่ยงในการรับประกันสูงขึ้น ซึ่งสูตรนี้เราคิดว่าน่าจะไปได้ แม้ว่าจำนวนเริ่มต้นรับจะไม่มาก เพราะรัฐบาลก็ต้องบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการระบาด อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องการบริหารจัดการเคลมหรือค่าสินไหมสำหรับต่างชาติคงไม่มีปัญหา เพราะเมื่อเกิดเหตุทางภาครัฐก็คงต้องเข้ามาดูแลและนำต่างชาติหากติดเชื้อเข้ารักษาในรพ.ของรัฐที่เปิดรองรับอยู่แล้ว หรือหากนักท่องเที่ยวรายนั้นเป็นลูกค้าของรพ.เอกชนรายใด ก็สามารถเข้าใช้บริการได้ทันที โดยสมาคมประกันฯได้ว่าจ้างบริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส ที่ดำเนินธุรกิจด้านThird Party Administration (TPA) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ(ไทยรี)ที่ปัจจุบันดูแลเคลมให้บริษัทประกัน30-40บริษัทพร้อมรองรับในการประสานงานการเบิกจ่ายค่ารักษากับรพ.เอกชนและรพ.รัฐพร้อมเสร็จสรรพอยู่แล้ว คงไม่ต้องห่วง

       อนึ่ง สำหรับบริษัทประกันฯที่เข้าร่วมได้แก่ ทิพยฯ ,วิริยะ,ไทยวิวัฒน์ ,สินมั่นคง ,อาคเนย์ ,มิตรแท้ ,นวกิจ ,เอเชีย อินชัวรันส์ ,ชับบ์ ,แปซิฟิคครอส ,เมืองไทยประกันภัย ,กรุงเทพประกันภัย ,เมืองไทยประกันชีวิต ,กรุงเทพประกันชีวิต ,ฟอลคอล และไทยสมุทรประกันชีวิต