มล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ในฐานะอุปนายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ดคปภ.)ได้เห็นชอบหลักการร่างประกาศคปภ.เรื่องกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตามที่สำนักงานคปภ.เสนอ น่าจะส่งผลดี เพราะทำให้ช่วยในเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) ของบริษัทประกันส่วนใหญ่ดีขึ้น

       หลังจากประสบปัญหาทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและการระบาดโควิด ทำให้สินทรัพย์ที่บริษัทถือครองถูกดาวน์เกรดลง อาทิหุ้นกู้การบินไทย ทำให้บางบริษัทใหญ่ที่ตัวเลข Car Ratio เคยวิ่งไปสูงก็วิ่งลงมา หรือบางบริษัทขนาดเล็กที่มี Car Ratio แตะ 140 ก็ขยับลดลงมา กระทั่งเรามีการผ่อนปรนมาใช้ RBC เฟสสองเป็นระยะเวลา 2 ปี ก็ช่วยประคับประคองตัวเลข RBC บริษัทเหล่านี้ให้วิ่งขึ้นมาระดับหนึ่ง อาจจะเพิ่มขึ้น 10-20% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ของแต่ละบริษัทที่ลงไปด้วย หากไปเจอหุ้นกู้ตัวอื่นล้มขึ้นมาเหมือนกับหุ้นกู้การบินไทย มันก็จะทำให้ตัวเลข RBC ยิ่งต่ำลงมาอีก ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทถืออะไรไว้

       “การปรับหลักเกณฑ์คำนวณ RBC ใหม่นี้คงไม่ใช่ยาวิเศษ เพียงแต่ช่วยประคับประคองให้บริษัทประกันดีขึ้นมากกว่า เพราะก็ยังไม่รู้ว่าโควิดจะกลับมาระบาดรอบสองอีกหรือเปล่า โดยเฉพาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ถ้าตลาดหุ้นแน่นิ่ง ถ้ามันถอยลงเหลือต่ำกว่า 1,000 ความเสี่ยงก็สูงขึ้น ทีนี้ล่ะหุ้นก็จะมีปัญหา มันก็จะทำให้ตัวเลข RBC ยิ่งลดลงมา ทางออกที่ดีที่สุดคงจะต้องประคับประคอง ใครที่เคยขายแบบประกันที่เล่นกับดอกเบี้ย และถูกปัจจัยดอกเบี้ยกดทับไว้ ก็ต้องหันมาเน้นขายประกันสุขภาพหรือสินค้า Protection ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกัน ขณะเดียวกันจะต้องคุมลอสเรโชให้ดีๆ” มล.จิรเศรษฐ กล่าว