รุกจัดระเบียบใหม่ ประกันรวมตัวล้อมคอกรพ.เอกชนชาร์จลูกค้า

       แหล่งข่าวจากวงการประกันภัย เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ทางสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลอดจนสำนักงานประกันสังคมและสปสช.จะมีการหารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่สัญญาเพื่อพูดคุยตกลงไปเป็นแนวทางเดียวกันในทางปฎิบัติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีการปรับปรุงแก้ไขและนำออกมาใช้ใหม่ โดยจะต้องมีการสรุปรายการต่างๆ ของสถานพยาบาลใหม่ในลักษณะของการจัดทำเป็นหมวดหมู่ใหม่ว่ารายการไหนเบิกได้ รายการไหนเบิกไม่ได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเกินจริง โดยคิดอะไรไม่ออก ก็จะนำมาลงในรายการค่ายาหมด เพื่อเป็นการเอาใจลูกค้ารพ. เพราะเห็นว่า ลูกค้าเบิกได้ทั้งจากหน่วยงานรัฐและบริษัทประกันฯ

       “เรามีแผนที่จะป้องกันอยู่แล้ว พวกนี้อยู่ในแผนที่เราจะทำกันใหม่ ซึ่งประชาชนต้องเข้าใจ ไม่ใช่ว่าเห็นว่ามีประกันแล้ว จะเบิกได้ทุกอย่างไปหมด ต่อไปนี้รายการค่ารักษาจะแยกออกมาละเอียด เช่นห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคนไข้ใน คนไข้นอก ค่ายาห้องผ่าตัด ค่ายาคนไข้ใน ค่ายาคนไข้นอกจะชัดเจนขึ้น ไม่ใช่ลงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ คลุมเครือไปหมด หรือแม้แต่ค่าอาหารก็จะให้เบิกได้เฉพาะคนไข้ที่เอาประกัน ไม่ใช่รวมไปถึงญาติคนไข้ด้วย ทั้งนี้เป็นผลดีต่อผู้เอาประกัน เมื่อบริษัทประกันสามารถคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ให้สูงเกินจริงได้ สุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องมาขึ้นเบี้ยกับผู้เอาประกันตามมา”

       แหล่งข่าวรายนี้ ยังกล่าวอีกว่า การปรับปรุงครั้งนี้จะถือโอกาสปรับให้สอดคล้องกับประกาศของคปภ.ในเรื่องขอรายการผลประโยชน์ประกันสุขภาพที่มีการแยกหมวดหมู่ใหม่ออกมาทั้ง 13 อย่าง และสอดรับกับการทำให้เป็นมาตรฐานไปในทางเดียวกันในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไม่ใช่ว่าลูกค้าซื้อประกันสุขภาพ 2 บริษัท เมื่อเข้ารักษาปรากฏว่า บริษัทหนึ่งเบิกได้ อีกบริษัทเบิกไม่ได้ เพราะรายการรักษาเรียกไม่ตรงกัน อย่างงี้เป็นต้น ซึ่งจะแก้ไขปัญหาของความสับสนในเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาอีกด้วย