นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ ประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก((APFinSA) ได้โพสต์บนเพจเฟสบุ๊คจั่วหัวว่า ประกันชีวิตออนไลน์รุ่งหรือร่วง โดยระบุว่า เมื่อกลางปีที่ผ่านมา มีข่าวเล็กๆ ข่าวหนึ่งในสิงคโปร์ แต่มันเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตภูมิภาคอาเซียน เพราะมันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง ข่าวนั้นพาดหัวว่า“ 4 เหตุผล ที่บริษัทรับประกันทางดิจิทัลกำลังดำเนินงานได้แย่มากในปี 2019 “

       ทำไมจึงบอกว่า มันส่งสัญญานอะไรบางอย่าง เพราะในภูมิภาคนี้ ใครๆ ก็รู้ว่าสิงคโปร์เป็นผู้นำนวัตกรรมและกฏระเบียบต่างๆ ดังนั้น อะไรที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ อีกไม่นานจะไปเกิดในฮ่องกง มาเลเซียและไทย ในทำนองเดียวกัน ถ้าอะไรที่ไม่ได้ผลในสิงคโปร์ มันก็จะไม่ได้ผลในประเทศอื่นๆ ด้วย เพราะคนในภูมิภาคนี้มีวิธีคิดและวัฒนธรรมที่คล้ายๆ กัน

       “DollarsAndSenseSG” เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร์ได้ลงบทความที่แสดงให้เห็นถึงยอดขายที่น้อยนิดของการขายประกันชีวิตออนไลน์ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมของสมาคมประกันชีวิตสิงคโปร์ และระบุทำไมการขายประกันชีวิตออนไลน์ในสิงคโปร์จึงไม่ได้ผล ในเนื้อข่าวสรุปเหตุผลไว้ 4 ข้อ คือ
          1.ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ทุกวัน แต่ประกันชีวิตจะนำมาใช้เมื่อเสียชีวิตฯ
          2.แม้ในสิงคโปร์ รัฐบาลจะบังคับให้ทุกบริษัทประกันชีวิตจะต้องมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบง่าย ขายในเว็บไซต์ในราคาถูก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมซื้อโดยตรงทางออนไลน์ ยังเห็นความสำคัญของคำแนะนำเรื่องการวางแผนการเงิน
          3.แบรนด์ไม่สามารถเทียบกับความน่าเชื่อถือที่ยาวนานของบริษัทประกันชีวิตดั้งเดิม บริษัทที่เน้นขายประกันทางออนไลน์ มักเป็นบริษัทเปิดใหม่ ผู้คนจึงมั่นใจกับบริษัทประกันชีวิตดั้งเดิม
          4.การขาดผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่หรือเหนือกว่าของบริษัทดิจิทัล

       คนอยากซื้อสินค้าทางออนไลน์ เพราะซื้อได้ง่าย มีข้อมูลให้ค้นหาตลอด 24 ชั่วโมง และมีราคาถูก แต่บริษัทประกันชีวิตอื่นๆ ต่างก็ได้สร้างแอปพลิเคชันให้ลูกค้าหาข้อมูลและซื้อได้โดยตรงแล้ว ขณะที่บริษัทที่เน้นออนไลน์อย่างเดียว กลับไม่มีอะไรแปลกใหม่มากกว่านี้ คนจึงยังไปซื้อกับบริษัทดั้งเดิมและซื้อผ่านที่ปรึกษาการเงินหรือตัวแทน

อนึ่ง สามารถติดตามบทความฉบับเต็มได้ที่เพจเฟสบุ๊ค “บรรยง วิทยวีรศักดิ์”