นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้แก่ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในงาน “Together is Power 2020” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นสมัยที่ 4 หลังจากได้รับมาแล้วเมื่อปี 2558 , 2560 , 2562 นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมประกันชีวิตไทยต่อการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร จนได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรกลางของภาคธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล สามารถประสานงานกับภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้บริษัทสมาชิก และธุรกิจประกันชีวิตเติบโตได้อย่างแข็งแรง และยั่งยืนต่อไป

ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563