รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ในเอกสาร คู่มือการทำงาน ที่ได้รับหลังจากสมัครสมาชิกนะคะ