ข้อมูลที่จำเป็นในการเช็คเบี้ยประกันภัย

กรณีเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์
       1. รุ่นรถ / ปีรถ / ซีซี / จดทะเบียนเป็นเก๋ง หรือ กระบะ
       2. มีโครงหลังคา หรือ ตู้ด้านหลังหรือไม่
       3. บริษัทประกันภัย เดิมบริษัทใด / ทุนประกันรถหาย / ไฟไหม้เท่าไร ( กรณีประเภท 1 )
       4. ปีที่แล้วมีเคลม หรือไม่
       5. รถมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไหม และต้องการซื้อเพิ่มหรือไม่
       6. ถ้ามีสำเนากรมธรรม์เดิมจะดีมาก เพราะบริัษัทบางแห่งใช้อ้างอิงประวัติดีได้

ต้องรู้ความต้องการลูกค้าก่อนเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์
       1. ต้องการบริษัทใด
       2. ต้องการซ่อมห้าง / ซ่อมอู่
       3. ต้องการระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ (ถ้าระบุผู้ขับขี่จะทำให้เบี้ยถูกลง สู้กับคู่แข่งได้)
       4. ต้องการซื้อค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่ (ถ้าซื้อเบี้ยจะถูกลง)
       5. ต้องการเบี้ยประมาณเท่าไร (เพราะจะได้ทราบกำลังของลูกค้าในการจ่ายเบี้ยประกันภัย)

กรณีเช็คเบี้ยประกันอาคาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ ต้องรู้
       1. สถานที่ตั้ง + ลักษณะประกอบการ
       2. ทุนประกัน ( ราคาซื้อ ) หรือ พื้นที่อาคาร ( กี่ ตร.ม.)
       3. ลักษณะอาคาร ( คอนกรีตล้วน / ครึ่งปูนครึ่งไม้ / ไม้ล้วน )
       4. ทรัพย์สินภายใน ( เฟอร์นิเจอร์ + เครื่องจักร + สต็อกสินค้า )
       5. มีกรมธรรม์เดิมหรือไม่ ( สามารถนามาใช้อ้างอิงได้ )

กรณีเช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
       1. อายุ + อาชีพ
       2. ตำแหน่งหน้าที่
       3. ทุนประกัน

กรณีเช็คเบี้ยประกันการเดินทาง ( TA )
       1. สถานที่ปลายทาง
       2. ยานพาหนะ
       3. ระยะเวลาเดินทาง
       4. อายุ
       5. ทุนประกันภัย


การสลักหลังกรรมธรรม์
       ถ้ากรมธรรม์ผิด และเป็นความผิดของลูกค้าหรือสมาชิก ตัวแทนจะต้องเสียค่าสลักหลัก 50 บาท/ครั้ง