แหล่งข่าวบริษัทประกันภัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(บอร์ดคปภ.)ได้มีมติไม่เห็นด้วยตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เสนอต่อรองให้คปภ. พิจารณาผ่อนผันให้ใช้กฎกติกาการจ่ายค่าสินไหมพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ(พ.ร.บ.ฯ)ใหม่ สำหรับกรณีอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการประมาทร่วม โดยให้ยึดการจ่ายสินไหมในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท แทนที่จะยึดตามกติกาการจ่ายเป็นรายคัน คันละ 5 แสนบาท ตามที่มีการทำประกันพ.ร.บ.ฯ หากเกิดกรณีประมาทร่วม

       ทั้งนี้สาเหตุที่ภาคเอกชนยื่นขอมา ก็เพราะเนื่องจากเกรงว่า หากใช้กฎกติกาการจ่ายสินไหมตามที่คปภ.กำหนดการจ่ายสินไหมกรณีประมาทร่วมแล้ว จะทำให้บริษัทประกันฯจ่ายค่าสินไหมสูงขึ้นและส่งผลให้บริษัทขาดทุนทันที เนื่องจากเกิดเคสประมาทร่วมเกิดขึ้นเยอะมาก โดยเฉพาะแก๊งรับจ้างทำเคลมอาจจะระบาดขึ้นได้

       ต่อเรื่องนี้นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ไม่อยากให้เป็นประเด็น สำหรับเรื่องนี้ เชื่อว่า รถที่เกิดเหตุเกิน 3 คันขึ้นไปแล้วชนกันและเป็นประมาทร่วมน่าจะมีไม่ถึง 1% ในระบบ อย่างมากก็คงจะเกิดกรณีรถ 2 คันที่ชนกันและประมาทร่วมมากกว่า