แหล่งข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ทางททท.ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ทางดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้ทำการศึกษาหากรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะเหมือนกับกรมธรรม์คุ้มครองโรคซาร์ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปและอาเซียนที่ทางททท.จะเข้าไปทำตลาดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพื่อมาทดแทนนักท่องเที่ยวจีนที่จะหายไป ซึ่งในเรื่องของประกันภัยเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ได้เกิดความมั่นใจว่า นักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นเครื่องบินและเที่ยวในเมืองไทยได้รับความคุ้มครอง เพื่อทำให้เกิดความสบายใจได้ว่า หากเกิดติดไวรัสโคโรนาหรือไวรัสอู่ฮั่นแล้ว ประเทศไทยเราให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคน ทั้งนี้ทางททท.ได้เสนอของบประมาณไปยังรัฐบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ขณะนี้รอทางคปภ.ศึกษารูปแบบกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยประกันภัยให้กับทางททท.

       ด้านแหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ทางคปภ.ได้นัดประชุมสมาคมประกันฯทั้งสองสมาคมฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ขณะนี้กำลังศึกษารูปแบบกันอยู่ โดยคงจะทำลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์คุ้มครองสมัยโรคซาร์ส ระบาดเมื่อปี 2546 โดยเบี้ยประกันน่าจะอยู่ที่หัวละ 10 บาท ซึ่งไม่สูงมาก โดยรัฐบาลเป็นคนดูแลจ่ายค่าเบี้ยตรงจุดนี้