นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทประกันชีวิตมีการปรับเปลี่ยนผลตอบแทนตามกรมธรรม์ ผลตอบแทนตัวแทน เพราะการบริหารเงินลงทุนของบริษัทลดลงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ประชาชน จึงควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ ตรงตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ประชาชนควรทำความเข้าใจกับกรมธรรม์ประเภทที่มีการทำประมาณการณ์ผลตอบแทนไว้ในอัตราสูงๆ หรือ ที่ระบุว่าจะจ่ายผลตอบแทนตามผลประกอบการของบริษัท อย่าเข้าใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่กรมธรรม์ประมาณการณ์ไว้ เพราะเป็นเพียงการคาดการณ์ ไม่ใช่การค้ำประกันผลตอบแทน หรือ ไม่ได้รับรองที่จะจ่ายจริงตามประมาณการณ์ เมื่อครบกำหนดสัญญาไม่ได้ผลตอบแทนสูงๆ ตามประมาณการณ์ก็ไม่สามารถฟ้องร้องบริษัทหรือร้องเรียนได้ ทำให้เสียโอกาสในการหาผลตอบแทน โดยเฉพาะในปี 2563 ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาในปีนี้จะได้รับผลประโยชน์ที่ต่ำด้วย เพราะบริษัทคืนผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทหาได้ในปีปัจจุบันไม่ได้มีการเฉลี่ยผลตอบแทนตลอดอายุกรมธรรม์

       นายสมโพชน์ กล่าวว่า ประชาชนควรซักถามตัวแทนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ และการเสนอขายตรงกับความจริงในกรมธรรม์ หรือ มีข้อความระบุผลตอบแทนที่แน่นอนเอาไว้ เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการหาผลตอบแทน ยิ่งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ควรศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ มองว่าประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ยังมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทย โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ต้องการความมั่นคงด้านการเงิน ชีวิต และสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและหลังเกษียณ จึงต้องการความคุ้มครองให้กับลูกๆ ตั้งแต่แรกเกิด คุ้มครองตัวเอง จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมั่นใจว่าจะมีเงินเพียงพอใช้ยามเกษียณอายุ ซึ่งประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถมอบหลักประกันนั้นให้ได้ แม้ว่าผลตอบแทนจะไม่สูงเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ แต่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ครอบคลุมทุกด้าน