รายงานข่าว แจ้งว่า ในเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จะมีการนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ และนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเงื่อนไขการรับประกันภัยข้าวนาปี โดยจะเสนอให้มีการขยายการรับประกันออกไปในพื้นที่โซนสีเขียวอีก 15 ล้านไร่ด้วย เพื่อเป็นการกระจายภัยและให้บริษัทประกันฯยืนหยัดในการรับประกันอยู่ได้ หลังจากในปลายปี ธ.ค.ที่ผ่านมามีการปิดยอดไปแล้ว ปรากฎว่า บริษัทจ่ายค่าสินไหมไปสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาท จากเบี้ยประกันรับเพียง 2,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นลอสเรโชเกือบ 200%

       โดยการขยายพื้นที่โซนสีเขียวที่เหมาะกับการเพาะปลูกข้าวนั้นถือว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้ชาวนาปลูกข้าวในพื้นที่เหมาะกับเพาะปลูก

       ดังนั้นทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยและคปภ.จึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะขยายพื้นที่รับประกันไปยังพื้นที่นาของชาวนาที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธกส.ด้วย ส่วนลูกหนี้ธกส.ที่อยู่พื้นที่โซนแดงหรือโซนส้มขึ้นไป ก็คงจะมีการปรับค่าเบี้ยเพิ่ม เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย เมื่อรวมกับการขยายพื้นที่โซนสีเขียวที่รับประกันเพิ่มแล้วจะทำให้มีพื้นที่รับประกันนาข้าวรวมกันทั้งหมดแล้วจำนวนกว่า40 ล้านไร่ ก็จะทำให้เบี้ยประกันนาข้าวโดยเฉลี่ยถูกลง