รายงานข่าวจาก เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป (FWD) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้ประกาศว่า เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ “สยามซิตี้” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้แล้วเสร็จตั้งแต่ เดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา และ ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปี 2562 ทำให้ เอฟดับบลิวดี มีลูกค้าและสมาชิกประกันกลุ่ม 3 ล้านคน และพนักงานมากกว่า 2,300 คนในประเทศไทยทันที

       เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในเอเชียเมื่อปี พ.ศ.2556 เป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มลงทุนแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป (Pacific Century Group) ดำเนินธุรกิจให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามหรือชารีอะห์ และกรมธรรม์ตะกาฟุล ในหลายประเทศ ครอบคลุมในประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และมาเลเซีย

       ส่วนบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเมื่อ พ.ศ. 2491 ขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยในประเทศไทย ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อ พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

       การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจประกันวินาศภัยของ เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ในประเทศไทยและในภูมิภาค ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย มุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต

       อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของ”สยามซิตี้ประกันภัย” จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวและยังคงได้รับการคุ้มครอง ผลประโยชน์ และการบริการลูกค้าตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ ซึ่งกรมธรรม์ที่มีอยู่ทั้งหมดนี้จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเอฟดับบลิวดี

       มร.ร็อบ ชิเม็ก กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับทีมสยามซิตี้ประกันภัยเข้าสู่ครอบครัว เอฟดับบลิวดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจการประกันวินาศภัยของเราในประเทศไทยจะเติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยฯ จะมีบทบาทสำคัญทำให้เราตระหนักถึงความมุ่งมั่นที่จะได้รับโอกาสในการเติบโตทางดิจิตอลในประเทศไทย ตามที่เราต้องการจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกัน

       ด้านนายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย กล่าวว่า นี่เป็นบทบาทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับลูกค้า ทีมงาน และพันธมิตร โดยเอฟดับบลิวดีจะขยายแพลตฟอร์มของการประกันภัยที่ดีที่สุดและสร้างประสบการณ์ที่ใหญ่มากขึ้นให้กับบริษัท ส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น