นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เม.ย.2563 เป็นต้นไป ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า จะมีการปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถใหม่ (พ.ร.บ.ฯ) แยกเป็น ความคุ้มครองพ.ร.บ.ฯจากเดิม 3 แสนบาท ก็จะปรับเป็น 5 แสนบาท และความคุ้มครองความรับผิดบุคคลภายนอกที่อยู่ในประกันภาคสมัครใจที่เดิมกำหนดให้ขั้นต่ำจ่ายไม่ต่ำกว่า 3 แสนบาท ก็จะขยับเป็น 5 แสนบาท ซึ่งขณะนี้คงเพียงแต่รอประกาศนายทะเบียนออกมาเพื่อบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

       ทั้งนี้หมายถึงต่อไปประกันชั้นหนึ่ง ประกันประเภท 2 และ 3 บริษัทจะขายความคุ้มครองความรับผิดบุคคลภายนอกขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท ส่วนบริษัทใดจะขายเงื่อนไขความรับผิดชอบสูงกว่านี้ ก็มีสิทธิ์ทำได้ แต่เวลาเกิดเหตุก็ต้องรับผิดชอบตามวงเงินที่ผู้เอาประกันซื้อ

       นายวาสิต กล่าวว่า ทั้งนี้ในส่วนลอสเรโชหรือค่าสินไหมที่เพิ่มขึ้น คิดว่า น่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะที่มีความรับผิดชอบบุคคลที่ 3 น่าจะลอสเรโชสูงขึ้น ส่วนรถเก๋งและรถกระบะคิดว่าคงจะไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ทั้งนี้ก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทต้องเริ่มทำเบี้ยประกันรถยนต์ของตัวเองให้เหมาะสมว่า จะต้องปรับรถประเภทไหนบ้าง โดยต้นทุนบริษัทขนาดใหญ่อาจจะได้เปรียบตรงที่ต่ำกว่า บริษัทขนาดกลางและเล็ก ทั้งนี้บริษัทเหล่านี้ก็คงจะต้องวางกลยุทธ์เจาะเข้ากลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนมากขึ้น และลดลอสเรโชลง ซึ่งจุดนี้จะต้องระมัดระวังกับการทำตลาดเล่นพื้นที่ หรือทำเบี้ยแคมเปญเฉพาะ หรือด้วยความมีสัมพันธ์กันก็ตาม สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการขาดทุน