สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนประชาชนออมผ่านธุรกิจประกันชีวิต ชี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ลดหย่อนภาษีได้กว่า 3 แสนบาท

       นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในยุคดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ลงทุนของนักลงทุนเป็นอย่างมาก ดังนั้น นักลงทุนและมนุษย์เงินเดือนจึงควรปรับพอร์ตและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากสภาวะดอกเบี้ยที่ลดลง โดยการกระจายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) หรือหลักทรัพย์ (Securities) ไว้หลายๆประเภทที่แตกต่างกันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

       อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาถึงความสามารถในชำระและระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี หลายๆ คนกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยลดหย่อนภาษี สมาคมประกันชีวิตไทยขอแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เน้นความคุ้มครองและการลงทุน หรือแบบประกันยอดนิยมที่ฝึกวินัยการออมในรูปแบบประกันสะสมทรัพย์ ซึ่ง ณ วินาทีนี้ หากจะซื้อหาไว้ถือว่าเป็นช่วงนาทีทองเพราะเมื่อเทียบกับตลาดการเงินโดยรวมแล้วยังจัดว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง โดยผลตอบแทนที่จะได้รับเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบที่มีเงินคืนระหว่างปี หรือเลือกรับผลประโยชน์เต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยไม่ต้องเสียภาษี

       นอกจากนี้ ยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตในแบบทั่วไปที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่ยังใช้สิทธิ์ไม่เต็มจำนวน ยังสามารถวางแผนสุขภาพเพิ่มเติมโดยนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บาท