เงื่อนไขในการรับประกันภัย

รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋งส่วนบุคคล กลุ่ม 3,4,5 อายุรถไม่เกิน 20 ปี

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ซ่อมอู่
2. รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋งส่วนบุคคล กลุ่ม 3,4,5
3. อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 20 ปี


ความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง
คู่กรณีบาดเจ็บ/เสียชีวิต คู่กรณีทรัพย์สินเสียหาย
300,000 บาทต่อคน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
10,000,000 บาทต่อครั้ง
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์
จากการชนกับยานพาหนะทางบก
100,000 บาทต่อครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์  -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่
50,000 50,000 200,000 
6 คน 6 คน


การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน