ตอนนี้… เรื่องของประกันชีวิตกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งจากเหตุผลในเรื่องการรับความคุ้มครอง หรือในด้านของการลงทุน และการเก็บออมของผู้เอาประกัน ในวันนี้ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์เรามี 10 เหตุผลดี ๆ ที่คุณควรต้องทำประกันชีวิตมาฝากค่ะ

      เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัว ในกรณีที่คุณเสียชีวิตครอบครัวจะได้ไม่ลำบาก
      เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของคุณ
      ใช้เป็นหลักฐานค้ำประกันเงินกู้ วงเงินสินเชื่อ OD กับสถาบันการเงิน
      สามารถนำมาใช้เป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีพิการจากุบัติเหตุร้ายแรง
      เพื่อการออมทรัพย์ ซึ่งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าดอกเบี้ยของธนาคาร
      ใช้เป็นทุนสำรองในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคที่ใช้เวลารักษายาวนาน
      สำหรับใช้เป็นเงินบำนาญช่วงหลังเกษียณจากการทำงาน
      เป็นค่าใช้จ่ายสุดท้ายเพื่อจัดการหลังเสียชีวิตเช่น ค่าปลงศพ ค่าฌาปนกิจ ฯลฯ
      สร้างสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัว
  เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเป็นหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว

เห็น 10 เหตุผลดี ๆ ของการทำประกันชีวิตแบบนี้แล้ว อย่ารอช้าค่ะ เพราะเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน
ที่มา: Page SKLife Broker