แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ในปลายเดือนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกจะลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันขึ้น สำหรับรถทุกคันที่จะจดทะเบียนหรือต่ออายุกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน โดยหลังจากรถทุกคันได้ทำประกันภัยแล้ว ต่อไปไม่จำเป็นต้องเอาเอกสาร สำเนา หรือหางขั้วพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถมาแสดงหรือยื่นให้กับกรมการขนส่งฯ เนื่องจากทางคปภ.จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์กับทางกรมการขนส่งระหว่างกัน ภายหลังจากบริษัทประกันต่างๆ ที่รับทำประกันพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถไว้แล้วก็ส่งข้อมูลการประกันของรถทุกคันเข้ามายังคปภ.แล้ว ทางคปภ.ก็จะส่งให้กับทางกรมการขนส่งทางบกผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ทันที ซึ่งต่อไปก็จะช่วยป้องกันปัญหาการปลอมแปลงพ.ร.บ.ฯของแก๊งมิจฉาชีพที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ลงได้อย่างปลิดทิ้งทีเดียว ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้เป็นต้นไป