บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “คิง ไว ประกันภัย” เคลมไว จริงใจ ซ่อมได้ เปิดโอกาสให้อู่ซ่อมรถยนต์ทั้งที่เป็นคู่สัญญาเดิมและคู่สัญญาใหม่เกือบ 50 อู่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ให้บริการสินไหมและฝ่ายตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการบริการให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคิงไวประกันภัย ทั้งในเรื่องการเพิ่มปริมาณอู่คู่สัญญาให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ การรักษามาตรฐานกาบริการของอู่สัญญา และความสะดวกสบายของลูกค้าในการค้นหา,ตรวจสอบคุณภาพและติดตามความคืบหน้างานซ่อมของอู่คู่สัญญาผ่านระบบออนไลน์ 
ซึ่งภายในงานนี้ บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีแคนฟิกซ์ จำกัด ทำการเชื่อมต่อระบบกับ www.wecanfix.co.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือกรมธรรม์คิงไวประกันภัยรถยนต์ทุกท่าน สามารถค้นหาอู่คู่สัญญาผ่านตัวกรองที่หลากหลาย เช่น อู่คู่สัญญาใกล้ตัว อู่คู่สัญญายอดนิยม หรืออู่คู่สัญญาที่เปิดรับรถ 24 ชั่วโมง และยังสามารถติดตามความคืบหน้างานซ่อมผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย

       นอกจากนี้นายโชคชัย พิพัฒน์นภาพร ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน ได้เปิดเผยว่า “นโยบายของบริษัทในอดีตจะเน้น Commercial Line แต่ปัจจุบันหันมาจับตลาด Personal Line ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนใหญ่ในตลาดนี้คือ ประกันภัยรถยนต์ ในปีที่ผ่านมา เฉพาะเบี้ยประกันภัยรถยต์มีมูลค่าเกือบ 140,000 ล้านบาท ของตลาด Personal Line ทั้งหมด 240,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 60 และยังมีอัตตราเติบโตร้อยละ 7-8 ต่อปี ทางคิงไวประกันภัยจึงเตรียมแผนที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดส่วนนี้ด้วย ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขายจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า” 
       ด้านฝ่ายสินไหม นำโดยนายสมนึก วชิรอาภาลัย ได้ใช้โอกาสในวันนี้แนะนำทีมงานสินไหม พร้อมอธิบายขั้นตอนการประสานงานเคลมจากทางอู่ซึ่งจะใช้ระบบ E-Claim และในช่วงท้ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทนอู่ที่ดำเนินธุรกิจกับ คิง ไว ประกันภัย ประกอบด้วย อู่ ส.วัฒนยนต์, อู่สุนทรการช่าง และอู่พรีเมียร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นอู่ใหญ่และมีชื่อเสียง ต่างก็เห็นตรงกันว่า คิง ไว ประกันภัย มีชื่อเสียงโดดเด่นในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถในเรื่อง จ่ายเงินตรงเวลา ตอบเคลมเร็ว งานสะดวก เพราะคุยคนเดียวครบจบทั้งกระบวนการได้เลย

       ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 “Single Rate” ของคิง ไว ประกันภัย (KWI) มีจุดเด่นที่รับประกันภัยอายุรถยนต์สูงสุดถึง 15 ปี สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มได้ที่สายด่วน Special Projects +66 61 281 9918
 
(บรรยายภาพลงนาม จากซ้าย) นายโชคชัย พิพัฒน์นภาพร ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน, นายเชน ชไนเดอร์ ผู้จัดการทั่วไป, นายสมนึก วชิรอาภาลัย ผู้จัดการฝ่ายสินไหมของ คิง ไว ประกันภัย, นายสุรภูมิ ก้าวสัมพันธ์ ผู้ก่อตั้ง และนายพรนิรันด์ เลิศธีรพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งซ่อมได้ดอทคอม