ประกันชดเชยรายได้ คือ การประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับรองรายได้จากการประกอบอาชีพ ในกรณีที่รายได้นั้นสูญหาย จากการที่ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ทุพพลภาพชั่วคราวและทุพพลภาพถาวร

       การชดเชยรายได้นั้น เป็นคนละแบบกับค่าชดเชยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจากการทำ ประกันชีวิต เพราะเมื่อผู้เอาประกันภัยทำประกันชีวิตคจะได้รับค่าชดเชยก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแล้วเท่านั้น แต่ในกรณีนี้จะเป็นการชดเชยรายได้ระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยรักษาตัวนั่นเอง

       ส่วนใหญ่การรับประกันรายได้นี้จะมาในรูปแบบของประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ และในปัจจุบันบริษัทประกันภัยรถยนต์หลายแห่ง เพิ่มการรับประกันรายได้ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ด้วย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทแต่ละแห่ง)

ประกันชดเชยรายได้ มีกี่แบบ

       ประเภทของ ประกันชดเชยรายได้ หลักๆ จะมีอยู่ 3 แบบ ซึ่งจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน และกรมธรรม์ประกันภัยด้วย

       1.ประกันชดเชยรายได้รายวัน
       ประกันชดเชยรายได้รายวัน จะจ่ายค่าสินไหมทดทดแทนตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รายวันนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกันที่ผู้เอาประกันภัยทำ เช่น ทำประกันชดเชยรายได้วันละ 1,000 บาท และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 5 วัน จะได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
       หากจะถามว่าประกันชดเชยในรูปแบบนี้เหมาะกับใคร ก็คงต้องบอกว่า ประกันชดเชยรายได้ประเภทนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีรายได้เป็นรายวันมากกว่าพนักงานประจำ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวัน พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของกิจการ ที่เมื่อมีการหยุดงานหรือหยุดขายของแล้วจะเกิดผลกระทบกับรายได้และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเอง

       2.ประกันชดเชยรายได้กรณีทุพพลภาพชั่วคราว
       ประกันชดเชยรายได้ประเภทนี้ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ต้องกลับมารักษาอาการที่บ้านต่อ เช่น กรณีขาหัก คุณไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ และต้องทำการรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 1-2 เดือน (ในกรณีนี้จะถือว่าเป็นการทุพพลภาพชั่วคราว) ซึ่งทำให้ขาดรายได้จากการต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์ ประกันประเภทนี้จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
       ส่วนใหญ่ประกันชดเชยรายได้รูปแบบนี้จะให้ความคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคที่ต้องหยุดพักงาน จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันประเภทนี้ เพราะการป่วยเป็นโรคไม่ถือว่าเป็นการทุพพลภาพนั่นเอง

       3.ประกันชดเชยรายได้กรณีทุพพลภาพถาวร
       ประกันชดเชยรายได้ประเภทนี้จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนยาวนานกว่า ประกันชดเชยรายได้ 2 ประเภทข้างต้น ซึ่งประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน
       ทำความเข้าใจง่ายๆ คือ หากทำประกันชดเชยรายได้ 5 ปี ก็จะได้ค่าสินไหมทดแทนตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการชดเชยรายได้ของประกันประเภทนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันเป็นรายเดือน หรือรายปีก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบประกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันที่ทำไว้
       ประกันชดเชยรายได้กรณีทุพพลภาพถาวรนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแพคเกจ ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันโรคร้ายแรง เพราะในกรณีที่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ หรือเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้เป็นอัมพาต ก็จะอยู่ในความคุ้มครองของประกันประเภทนี้ด้วย แน่นอนว่าค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันจะได้รับ ย่อมเป็นไปตามทุนประกันที่ทำไว้นั่นเอง

       การทำประกันชดเชยรายได้ประกันภัยสุขภาพ นอกจากจะช่วยรับรองรายได้จากการประกอบอาชีพ ในกรณีที่รายได้สูญหายแล้ว ยังช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ขณะผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย นับว่าเป็นการประกันภัยที่มอบผลประโยชน์สูงสุด โดยให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าแก่ชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์เป็นอย่างมาก