ประกันรถยนต์ บริษัท AXA ประกันภัยซึ่งเป็นบริษัทอันดับ 1 ของโลก มาพร้อมกับเบี้ยซ่อมอู่ เบี้ยถูก ความคุ้มครองสูง

มาพร้อมกับโรดไซด์ เซอร์วิส 24 ชม. หากเกิดเหตุ เข้าสำรวจอุบัติเหตุภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที* หลังจากผู้เอาประกันภัย/ผู้ขับขี่แจ้งอุบัติเหตุ มายังแอกซ่า (ไปไม่ทันเวลาที่กำหนดรับฟรี! บัตรกำนัล มูลค่า 200 บาททันที)

* เฉพาะ กรุงเทพฯ / อ.เมือง เชียงใหม่ / อ.เมือง ภูเก็ต / อ.หาดใหญ่ สงขลา / เมืองพัทยา / อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี / อ.เมือง ขอนแก่น / อ.เมือง นครราชสีมา / อ.เมือง อุบลราชธานี

และแอกซ่าไม่หักค่าเสื่อม 4 รายการ หลักที่เกิดจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ จ่ายให้เต็ม 100% สำหรับรถ 4 ล้อ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์ วิทยุ / เครื่องเสียง

ความคุ้มครอง






ทุนประกันภัย & เบี้ยประกันภัย







การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : @kcharwan หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม 



เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน