เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมอู่กลางการประกันภัย จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ โดยคุณศุภกร ลีภัทรวรกุล เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นเอกฉันท์ ส่งผลให้ คุณศุภกร ลีภัทรวรกุล ขึ้นแท่นรับตำแหน่งนายกของสมาคมฯต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ท่ามกลางเหล่าสมาชิกที่พร้อมใจเดินทางเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงให้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย 


       สำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ สมาคมอู่กลางการประกันภัย ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างพร้อมใจกันร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมสร้างสมาคมฯ ให้แข็งแกร่ง และสานต่อการวางรากฐานด้วยนโยบายการบริหารที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

       ในโอกาสนี้ คุณศุภกร ลีภัทรวรกุล  นายกสมาคมอู่กลางการประกันภัย คนใหม่ กล่าวว่า “ ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่มาร่วมลงคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมอู่กลางการประกันภัย ได้วางนโยบายที่ชัดเจน พร้อมแสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกอู่ในเครือสมาคมฯของเรามาโดยตลอด ผมจะสานต่องานที่พวกเราทำไว้ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วประเทศ สมาคมฯจะต้องแข็งแกร่ง เมื่อสมาชิกของเราร่วมแรงร่วมใจกันแบบในวันนี้ครับ