เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมอู่กลางการประกันภัย เตรียมจัดประชุมสมาชิกในวาระพิเศษเร่งด่วน เพื่อเลือกตั้งนายกฯ สมาคมฯคนใหม่ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก จนนำไปสู่การให้บริการต่อประชาชนอย่างดีที่สุด

       โดยการเลือกตั้งนายกสมาคมอู่กลางฯ ครั้งใหม่นี้ จะเริ่มขึ้นตั้งแต่บ่ายโมงของวันพรุ่งนี้ ( 26 กันยายน 2562 ) เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย

       “ ปัจจุบันสมาคมอู่กลางการประกันภัย อยู่ภายใต้การบริหารงานของคุณศุภกร ลีภัทรวรกุล นายกสมาคมฯ คนล่าสุด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารงานมานานหลายปี และเมื่อภารกิจสำเร็จลุล่วง คุณศุภกรก็เตรียมจัดการประชุม เพื่อให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่โดยทันที นับเป็นการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง “ คุณศุภกร ลีภัทรวรกุล นายกสมาคมอู่กลางประกันภัย กล่าวว่า “ สำหรับภารกิจของนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ การผสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนามาตรฐานการประกอบอาชีพศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ พร้อมร่วมมือกับภาคีอื่น เพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการประชาชนต่อไป
ส่วนความคืบหน้า และผลของการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการและนายกสมาคมฯได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว