ทำไมต้องเลือกสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรกเกอร์ ??? 

 ศรีกรุงฯ เปิดมานานกว่า 30 ปี คปภ.-บริษัทประกันภัย ต่างเชื่อมั่นในระบบการบริหารงาน
 ศรีกรุงฯ มีสาขาที่ให้บริการมากกว่า 35 สาขา พนักงานกว่า 400 คนทำงานเชิงรับ เชิงรุก
 ศรีกรุงฯ สามารถขยายสายงาน สร้างเป็นมรดกได้ มีสมาชิก 2 แสนกว่ารหัส ค่าสายงาน 4 ล้าน/เดือน
 ศรีกรุงฯ มีระบบออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ตลอดเวลา เช็คเบี้ยได้ตลอด 24 ชม.
 ศรีกรุงฯ ส่งเสริมเรื่องการมีใบอนุญาตนายหน้า จัดสอบ ติวสอบ ต่ออายุบัตร ทั่วประเทศ
 ศรีกรุงฯ ได้นำระบบ ISO มาเป็นแนวทาง และได้รับ Cert. อื่นๆ อีกมากมาย
 ศรีกรุงฯ ประยุกต์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนสนับสนุน เช่น การตรวจสภาพรถ การแจ้งงานเข้าซ่อม การเคลม การจัดหาอะไหล่ทดแทน ครบทุกกระบวนการต้นน้ำ ปลายน้ำ

 เมื่อสมัครสมาชิกกับทางเรา จะได้รับ เอกสารคู่มือการทำงาน และ รายละเอียดระบบ MGM ให้ศึกษา


เอกสารการสมัครสมาชิก


1. ใบสมัครสมาชิกส่วนที่มีลายเซ็นต์  (ลงลายมือชื่อผู้สมัครด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นค่ะ)
2. สำเนาบัตรประชาชน (คลิก ดูตัวอย่างวิธีการเขียนค่ะ)  

3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย
5. สำเนาใบอนุญาติป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)***
6. หลักฐานการชำระค่าสมัคร (สลิป, ใบ Pay in)ชำระค่าสมัคร 200 บาท เข้าที่ บริษัทศรีกรุง ... (คลิกดูหมายเลขบัญชีเพื่อชำระเงิน) หรือดูเอกสารความคุ้มครอง PA ก่อนนะคะหากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมค่าสมัครจะเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัยนะคะ ค่าเบี้ยประกันภัย 200 บาท ความคุ้มครอง 100,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัย 250 บาท ความคุ้มครอง 200,000 ค่ะ


นำส่งเอกสาร ทั้งหมด

หรือ ถ่ายรูปเอกสารทั้งหมด แล้วส่งมาที่ Line : หากท่านไม่สะดวก  DownLoad ใบสมัคร สามารถกรอกข้อมูล ด้านล่างนี้เพื่อให้ทางเราติดต่อกลับได้ค่ะ