คปภ. รุกคืบจับมือหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัยสหรัฐเสริมเขี้ยวเล็บประสิทธิภาพการกำกับดูแลระบบประกันภัยไทย รับมือเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
       นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาThe International Insurance Regulation and Supervision Seminar เรื่องแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในระดับสากลโดยร่วมกับสมาคมนายทะเบียนประกันภัย (National Association of Insurance Commissioners หรือ NAIC) ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่14-15 ส.ค. 2562
       การประชุมครั้งนี้เป็นผลจากการขับเคลื่อนเอ็มโอยูที่คปภ.มีกับ NAIC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ทางเทคนิคให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ และวิธีการแก้ไขปัญหาด้านประกันภัยที่เกิดในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลจากมุมมองประสบการณ์ของหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาอีก
       ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลประกันภัยในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคดิจิทัลซึ่งต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big data , Artificial intelligence, Blockchain และ IoT เป็นต้น
       สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย NAIC ประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของประเทศต่างๆ ในเอเซียได้แก่บรูไนสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นฮ่องกงมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนภูฏานศรีลังกาไต้หวันรวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานคปภ.
       นายสุทธิพล กล่าวว่า การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของไทย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยแบบใหม่ๆ อาทิประกันภัยลำไยฉบับแรกของโลกโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมตรวจวัดความเสียหายจากดัชนีฝนแล้ง ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และล่าสุดประกันภัยประมง