คณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9 ดูงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย

       นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสมาคมฯ ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันวินาศภัย ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1