ความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาล ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือผู้พักถูกฆาตรกรรม การถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะพักในหอพักดังนี้

หมายเหตุ
เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอัตราเบี้ย x จำนวนผู้ที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุด (จำนวนห้อง x จำนวนผู้พักสูงสุดในแต่ละห้อง)

เบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวม อากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม

การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย


สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม


เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย


1. ใบคำขอที่ผู้ประกอบการกรอกครบถ้วน
2. สำเนาใบอนุญาต ประกอบกิจการหอพัก (กรณีที่ยังไม่มีใบอนุญาต จะต้องระบุ จำนวนชั้น จำนวนห้อง และจำนวนผู้ที่เข้าพักได้สูงสุดในแต่ละห้อง
3. สำเนาใบอนุญาต ผู้จัดการหอพัก
4. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีที่จดทะเบียนเป็นชื่อบุคคล
5. สำเนาหนังสือรับรอง ในกรณีที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ุ6. จำนวนชั้น จำนวนห้อง และจำนวนผู้ที่เข้าพักได้สูงสุดในแต่ละห้อง