เงื่อนไขการทำประกันภัย


1. ผู้ขอเอาประกันภัย เป็น เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์
2. ประเภทรถ : รถใช้ส่วนบุคคลจดทะเบียนไม่เกิน 7 ที่นั่ง 

3. มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กับบริษัทใดก็ได้ 
4. จำกัดการซื้อ 1 คัน ต่อ 1 กรมธรรม์ 

ความคุ้มครอง
ตารางผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับประโยชน์


การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน