นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะกรรมการบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด National Digital ID (NDID) ร่วมงานเปิดตัว (Grand Opening) ของบริษัท ภายในงาน Bangkok Fintech Fair 2019 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 


       ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ภายใต้การริ่เริมของภาครัฐ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยต่อมาได้จัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาระบบ Digital ID ภายใต้การนำของผู้แทนภาคเอกชน คือ สมาคมธนาคารไทย (TBA) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ทำหน้าที่เป็น Platform เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจะเป็น Platform หลักที่มีความสำคัญของประเทศไทยในการเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนต่อไป