เงื่อนไขในการรับประกันภัย

รับประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล TOYOTA CAMRY

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. 
จำนวนเงินเอาประกันภัยกำหนดที่ 80% ของราคาตลาด ณ วันทีขอทำประกัน 
2. อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 10 ปี
3. 
คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงาน ไม่เกิน 25,000 บาท 
4. ถ่ายภาพรถยนต์และตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัท
5. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่โหลดเตี้ย
6. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมส่วนลดกล้อง
7. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ไม่สามารถให้ส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก
8. ซ่อมอู่ในเครือบริษัทเท่านั้น


ความคุ้มครอง
การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน