เงื่อนไขความคุ้มครอง

คุ้มครองรถในกรณีที่มีคู่กรณีและเป็นฝ่ายถูก ไม่เกิน 1 แสน (ไม่รับรถที่มีราคาต่ำกว่า 1 แสน)

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000


2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต
  ร่างกาย หรืออนามัย
500,000 บ./คน
10,000,000 บ./ครั้ง
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บ./ครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บ./คน
- ร.ย. 02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 บ./คน
- ร.ย. 03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บ./ครั้ง
จำนวนที่นั่ง 5
เบี้ยประกันภัย 2,955.-


การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน