เงื่อนไขความคุ้มครอง

คุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท **กรณีเป็นฝ่ายถูก *คู่กรณีมีหรือไม่มีประกันภัยก็ได้


ความคุ้มครอง
การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน