เมื่อคุณจอดรถอยู่ หรือขับรถอยู่ แล้วรถคุณโดนเฉี่ยวชน แล้วหลบหนี ถ้าคุณทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบโดยมีเงื่อนไขที่ได้เขียนไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ ว่า "ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ 1,000 บาทแรกของความเสียหาย ในกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้"

      แต่ถ้าคุณสามารถรู้ทะเบียนของคู่กรณีได้ เช่น อาจจะดูจากกล้องติดรถยนต์ของตัวเอง หรือ กล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งในบริเวณนั้น คุณอาจจะแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณี และส่งใบแจ้งความพร้อมทั้งคลิป VDO เพื่อให้บริษัทประกันภัย ไปติดตามเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะไม่ต้องเสีย 1,000 บาทแรกของความเสียหาย และ ไม่เสียประวัติในการต่ออายุปีถัดไปด้วย