คปภ.ถอนใบอนุญาตบริษัทโบรกเกอร์ขี้ฉ้ออีกราย”พนมธรรม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์” โกงเงินค่าเบี้ยลูกค้ากว่า 28 ล้าน ผู้เสียหายกว่า 1,000 ราย       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยเลขาธิการคปภ.ในฐานะนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัท พนมธรรม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และนางสาววัลย์ลดา ไชยรัตน์ นายหน้าประกันวินาศภัย ตามคำสั่งที่ 6/ 2562 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 เนื่องจากได้กระทำความความผิด โดยได้รับชำรระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากนางสาวณฐอร วิวัฒน์ไฟฟ้า จำนวนเงิน 16,400.21 บาท แต่ไม่นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นเหตุให้บริษัทวิริยะประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้กับผู้เอาประกันภัย ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย

       ประกอบกับ บริษัท พนมธรรม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยนางสาววัลย์ลดายอมรับว่าได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนกว่า 28 ล้านบาทจากผู้ขอเอาประกันภัยมากกว่า 1,000 ราย แต่ไม่ได้แจ้งขอเอาประกันภัยและไม่ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัย ซึ่งการกระทำของทั้งบริษัท พนมธรรมฯและนางสาววัลย์ลดาทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความเสียบหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกมธรรม์ประกันภัยหรือประชาชน

       ดังนั้น นายทะเบียนจึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยทั้งบริษัท พนมธรรมฯและนางสางวัลย์ลดาไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยและไม่อาจยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต