เงื่อนไขในการรับประกันภัย

เอาใจคนต่างจังหวัด ขับดี เบี้ยราคาพิเศษ


เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. แผนประกันภัยนี้จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปี สำหรับอู่ประกัน และไม่เกิน 10 ปีสำหรับอู่ห้าง
2. ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
3. รับเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 7 ที่นั่งรวมคนขับ (1+6)
4. ทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide)
5. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตราฐานโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ไมเกิน 20,000 บาทต่อครั้งและไม่สามารถแจ้งเพิ่มได้
6, เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยฯที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

7. การจำแนกพื้นที่ผู้ขับขี่ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่จดทะเบียนรถ


ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย 1-15 ปี 1-10 ปี
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
- รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต
  ร่างกาย หรืออนามัย
1,000,000 บ./คน 1,000,000 บ./คน
10,000,000 บ./ครั้ง 10,000,000 บ./ครั้ง
- ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บ./ครั้ง 2,500,000 บ./ครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บ./คน 100,000 บ./คน
- ร.ย. 02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 บ./คน 100,000 บ./คน
- ร.ย. 03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บ./ครั้ง 200,000 บ./ครั้ง
จำนวนที่นั่ง 7 7

การแจ้งทำกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถติดต่อได้ที่ TEL:087-929-3601 หรือ line id : kcharwan-shop หรือคลิกที่ ปุ่มแจ้งทำประกันภัย โดยที่ท่านต้องเตรียมเอกสารในการทำสัญญาให้พร้อม เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

1. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน